Fysio Fit Training

Een groot percentage van de mensen wil graag actief werken aan een verbetering van hun conditie, gewichtsafname, een actievere levensstijl en toename van kracht. Omdat niet iedereen zich in een fitnesscentrum thuis voelt en velen deskundigheid waarderen groeit de vraag naar Fysio Fit training enorm.

Fysio Fit training is het oefenen, gericht op functieherstel van het bewegingsapparaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van apparatuur. Op basis van een persoonlijk (medisch) oefenschema wordt individueel of in groepsverband getraind.Onze groepen worden altijd begeleid en er wordt extra gelet op de uitvoering/techniek van de oefeningen. De oefeningen worden aangepast indien de ontwikkeling dat vraagt.

Fysio Fit training bestaat uit een speciaal voor u samengesteld oefenprogramma dat u uitvoert onder permanente toezicht en controle.

Hoe is de fysio fit training opgebouwd?
– Eerste training: hierbinnen vindt een intake plaats. Dit zal bestaan uit een korte vragenlijst en
een conditietest om de algemene gezondheid in kaart te  brengen.
– Aan de hand van uw intake wordt er een op u specifiek afgestemd oefenprogramma
opgesteld waarbij er rekening gehouden wordt met uw wensen en eventuele beperkingen.
– Tijdens elke training kan het programma bijgesteld worden zodat u gegarandeerd bent van
een optimale training.

Uw inzet en motivatie in combinatie met onze professionele begeleiding maakt Fysio Fit training effectief!

Tarieven Fysio Fit Training1x per week2x per week
Betaling per maand€ 37,50€ 50,00
Betaling per kwartaal€ 105,00€ 140,00

 

Aan het eerste consult gaat altijd een intake vooraf