Dry Needling

In de praktijk worden tevens dry needling behandelingen uitgevoerd. De dry needling gaat uit van het triggerpoint-principe. Een triggerpoint is een pijnpunt in de spier die 'pijn op afstand' kan veroorzaken.

Zo’n pijnpunt kan ontstaan door een overbelasting, verkeerde houding, stress of juist na een periode van immobilisatie (gips, mitella).

Tijdens de behandeling worden de triggerpoints eerst gelokaliseerd en daarna wordt er een kleine steriele naald in het triggerpoint ingebracht. Dit kan een gevoel geven alsof je een stroomstootje krijgt of een soort spierkrampjes. Daarna wordt de naald eruit gehaald en kan het zijn dat er nog een stijf, zwaar gevoel in de spier optreedt wat na zo’n 24 uur ook weer geheel verdwenen is.

Na de dry needling behandeling zal besproken worden welke oefeningen gedaan moeten worden om het behaalde resultaat te waarborgen of verder te versterken. Kijkt u voor meer informatie ook eens op: www.dryneedling.nl