02 jun 2021

Netwerk OncoZO is van start!

0 Reacties

Op 1 juni 2021 is de start van het multidisciplinaire netwerk OncoZO een feit! Netwerk Oncologie Zorg Oosterhout (OncoZO) bundelt de krachten van diverse regionale disciplines gespecialiseerd in oncologische zorg, om zowel (ex-)kankerpatiënten als naasten zorg op maat te kunnen bieden.

Initiatiefnemers van dit nieuwe netwerk zijn Angela Kapitein, Vanessa Roest en Marlon van Stiphout (oncologie- en oedeemfysiotherapeuten van Fysio- en Healthcenter De Beemd), Steffie Zeegers (Ergotherapie Van Haperen) en Monique van Seters (Coach Connect bij kanker).

Angela Kapitein, voorzitter van OncoZO, over hun missie: “Wij wilden een multidisciplinair vangnet voor mensen met kanker en hun naasten creëren, waarbij de juiste zorg op de juiste plaats wordt aangeboden om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te bereiken. De zorg rondom de oncologie patiënt is nu redelijk versnipperd en dat willen we samenvoegen. Door het bundelen van onze krachten kunnen we kwalitatief hoogwaardige zorg bieden voor, tijdens en na het behandeltraject in het ziekenhuis. Alle zorgdisciplines die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de (ex-)kankerpatiënt en zijn naasten, zijn binnen OncoZO vertegenwoordigd. Dat maakt dit netwerk echt uniek in zijn soort.”

Iedere deelnemer aan OncoZO heeft een specialisatie binnen de oncologie afgerond op zijn vakgebied. Angela: “Samen staan we sterker en kunnen we met korte lijntjes zo efficiënt mogelijk werken om de patiënt de beste zorg te bieden. Ook kunnen we dreigende problemen eerder signaleren en op tijd aan de bel trekken of een collega inschakelen.” Andere deelnemende partijen naast Fysio-en Healthcenter De Beemd, Ergotherapie Van Haperen en Coach Connect bij kanker zijn: Thebe Wijkverpleging, VodiMed diëtetiek, maatschappelijk werk Amphia, Psychologen Praktijk Breda, Medisch oncologisch pedicure Anita en Stap Nu. 

Binnen Amphia wordt dit initiatief breed gedragen en toegejuicht. De focus vanuit het ziekenhuis ligt al op een intensievere samenwerking met de eerste lijn en daar wordt op deze manier handen en voeten aan gegeven. Verschillende afdelingen en disciplines hebben enthousiast hun medewerking aan OncoZO toegezegd, waaronder de case managers oncologie, oncologie verpleegkundigen van het oncologisch dagcentrum en verpleegkundig specialisten. Samen zetten zij zich in voor een zo optimaal mogelijke begeleiding van deze patiëntengroep.

De (ex-)kankerpatiënten of hun naasten kunnen de zorgverleners binnen Netwerk OncoZO eventueel ook direct benaderen. Zij worden door deze zorgspecialisten deskundig verder geholpen. Kijk voor meer informatie op www.oncozo.nl of stuur een mail naar info@oncozo.nl.

[begin]