03 dec 2022

Geen contract meer met de labels Zorg & Zekerheid, CZ Just en Eno in 2023

0 Reacties

Fysio-en Healthcenter De Beemd en Fysiotherapie Maarten Kok hebben besloten om voor 2023 geen contract meer af te sluiten met Zorg & Zekerheid (en dus AZVZ), Eno (ook Salland en ZorgDirect) en het merk Just van CZ. Met de overige merken van CZ (CZ zelf, OHRA en Nationale Nederlanden) hebben we wel een contract.

De reden dat wij geen contract meer afsluiten met deze partijen is dat er al 15 jaar structureel een veel te laag tarief geboden wordt dat totaal niet kostendekkend is. Ook eisen ze allerlei bijkomende zaken bovenop de eisen waar we al aan moeten voldoen om in het kwaliteitsregister te staan. Dit is niet op te brengen, vandaar onze keuze.

Wat betekent dit voor u? Mocht u bij deze labels verzekerd zijn, dan adviseren wij u graag bij een eventuele keuze voor een andere verzekeraar. U kunt hierbij denken aan DSW of ONVZ. Mocht u toch bij deze labels verzekerd zijn of blijven, dan vragen wij per keer dat u komt een eigen bijdrage, omdat de zorgverzekeraar onze behandeling dan niet meer geheel vergoedt.

[begin]